Ruszył nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

21 stycznia 2016
Zapraszamy organizacje pozarządowe z regionu do zgłaszania kandydatów na członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 lutego br.

Rada, w skład której wejdzie 8 przedstawicieli administracji oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa jest organem konsultacyjnym i doradczym Samorządu Województwa Małopolskiego. Jej kadencja będzie trwać 3 lata.

 

CZŁONKIEM RADY może zostać osoba, która:

  • zostanie zgłoszona przez organizację pozarządową prowadząca działalność w danym okręgu wyborczym:

Okręg Krakowski (powiat: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki, bocheński);

Okręg Nowosądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski);

Okręg Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski);

Okręg Oświęcimski (powiat: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski);

Okręg Nowotarski (powiat: suski, tatrzański, nowotarski)

Okręg m. Kraków (miasto Kraków).

  • jest przedstawicielem organizacji pozarządowej;
  • uzyska 10 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

Każda organizacja lub podmiot może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

 

ETAPY NABORU:

Etap I – zgłoszenia kandydatów – do 26 lutego 2016 r.

Etap II – ocena formalna – I połowa marca 2016 r.

Etap III – wybór członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy podczas spotkań w 6 okręgach wyborczych – marzec 2016 r.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć na:

Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych

Kancelaria Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

tel. 12/ 61 60 538, 61 60 988.

email:

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Wzór rekomendacji

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów

Regulamin określający organizację i tryb działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała

Tagi: NGO