Nabór do konkursu o Nagrodę "Amicus Hominum"

17 września 2015
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – X edycja, rok 2015

Nagroda „Amicus Hominum” ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Nagroda „Amicus Hominum” jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.

Nagroda ma charakter honorowy, Laureaci otrzymują pamiątkową plakietę „Amicus Hominum”

Zgłaszanie kandydatów: do 23 października 2015 roku

Zgłoszenia mogą dokonywać: organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne, inne osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe, osoby fizyczne, organy administracji publicznej.

Warunkiem zgłoszenia osoby do Nagrody jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz wyrażenie przez kandydata do Nagrody pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Kategorie Nagrody:

  • POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA
  • PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
  • POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
  • SPORT I EDUKACJA
  • DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 537
email:

Dokumenty do pobrania:

Uchwała ZWM

Formularz konkursowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin

Galeria zdjęć

Tagi: NGO