Konsultacje projektu ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

22 października 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Zespół Współpracy Regionalnej
Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. (12) 61 60 966, (12) 61 60 904, (12) 61 60 988,
fax. (12) 42 15 798,
email:  

Do pobrania:

Tagi: NGO