Podziemny hipermarket

Wedle średniowiecznych koncepcji urbanistycznych Rynek Główny w Krakowie nie był wcale placem miejskim, ale miejscem handlu rozmaitymi towarami – czymś w rodzaju hipermarketu pod gołym niebem. Sukiennice – ufundowane na mocy przywileju lokacyjnego w 1257 roku przeznaczone były dla kupców sprzedających sukno. Ciągi kramów w Sukiennicach zamykały postrzygalnie – pomieszczenia do pomiaru sukna.

Murowaną zabudowę otaczała gęstwina drewnianych straganów i bud. Po zachodniej stronie Rynku – piekarskie, rybne, garncarskie, szklane, olejne, powroźnicze, owsiane, solarzy, mączników, garbarskie i szewskie. W 1589 roku doliczono się na Rynku 342 kramów. Kramy Bogate stanęły po wschodniej stronie Sukiennic w drugiej połowie XIII wieku. Składały się z 64 komór handlowych przedzielonych uliczką. Handlowano tu towarami luksusowymi. Do dziś zachowały się komory kramów, ich sklepienia zostały rozebrane w 1868 roku podczas restauracji Sukiennic przez Tomasza Prylińskiego. Wielka Waga, zwana też ołowną, powstała w XIV wieku między Sukiennicami a kościołem św. Wojciecha. Sprawdzano tu wagę towarów „wielkoformatowych”.

W pobliżu budynku Wielkiej Wagi odsłonięto znakomicie zachowany bochen ołowiu, pochodzący z kopalni w Olkuszu, którego wagę szacuje się na 440-660 kilogramów. Nie wiadomo, dlaczego go ukryto. Może z powodu jakiegoś zagrożenia? Znalezisko jest unikatowe, inne znane bochny ważyły po około 700 kilogramów.

Mała Waga – wybudowana w XIV wieku. Tu zawierano prywatne transakcje. Zburzona w 1801 roku. Ratusz – położony w południowo-zachodniej części Rynku, prostopadle do Sukiennic, w średniowieczu i w czasach nowożytnych siedziba władz miejskich.

Do dziś zachowała się jedna kondygnacja pod płytą oraz Wieża Ratuszowa. Wzniesiony na początku XIV wieku, wielokrotnie przebudowywany, rozebrany w latach 1817-1820. Wykopaliska na Rynku Głównym prowadzono jeszcze przed wojną. Jako pierwszy zajmował się tym Gabriel Leńczyk w latach 30. XX wieku. Ratownicze wykopaliska szerokopłaszczyznowe, związane z wymianą płyty, pod kierownictwem dr. Cezarego Buźki prowadzone były na Rynku od sierpnia 2005 roku. Gotowy jest projekt wykorzystania podziemnych reliktów zabudowań Rynku do celów muzealnych. [KO]

 
 

 
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska.Niepospolita