Kolej transwersalna

Kolej zagościła w Krakowie razem z Austriakami – czy to się komuś dziś podoba, czy nie. Pierwsze połączenie traktem szynowym było gotowe w 1848 roku, dwa lata po utracie przez Kraków niepodległości.

W następnych latach powstała linia im. Karola Ludwika, która zaczęła spinać Galicję w całość. Później dodano kolejną linię – tzw. transwersalną, również zbudowaną wskutek nacisku kół wojskowych. Linia ta była już klasyczną górską koleją, przysuniętą bliżej Karpat, wijącą się górskimi szlakami. Jej ostatnia stacja była daleko na wschodzie, w Husiatynie. Najwyżej położoną stacją kolejową na tej linii jest Kasina Wielka – znajduje się na wysokości 577 metrów.

Zachował się typowy budynek stacyjny i nasadzenia kasztanowców charakterystyczne dla budowli dworcowych w Galicji. [AZ]

 
 
 
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska.Niepospolita