Sanktuaria i miejsca kultu w Małopolsce

Klasztor Cystersów w Szczyrzycu
Opactwo Cystersów wśród wzgórz Beskidu Wyspowego powstało w 1. poł. XIII w. Zostało odbudowane jako barokowe po pożarze w 1765 r., z którego ocalał jedynie XV-wieczny wizerunek Matki Boskiej Szczyrzyckiej. Odpusty przypadają w Szczyrzycu na 8 maja (dzień uroczystości św. Stanisława Biskupa i M) i 15 sierpnia (uroczystość Wniebowzięcia NMP).

Sanktuarium MB Szczyrzyckiej – parafia pw. NMP Wniebowziętej i św. Stanisława oraz opactwo oo. Cystersów, Szczyrzyc 1, tel.: +48 18 3320004,
www.szczyrzyc.cystersi.pl.

 
 

 
Przeskocz do głównej zawartości

Sanktuaria i miejsca kultu w Małopolsce