Wydarzenia
 
2016-03-14
Bioeconomy Open Space&Exhibition to wydarzenie zaplanowane w powiązaniu z 17-tym Europejskim Kongresem Biotechnologii (ECB), które odbędzie się w Krakowie w dniach 3-6 lipca 2016r. Impreza organizowana będzie w ramach ECB po raz pierwszy, w odpowiedzi na propozycję Klastra LifeScience Kraków. Celem działania jest popularyzacja tematu „Innowacji dla Bioekonomii” wśród sektora naukowego i biznesowego oraz promocja inteligentnej specjalizacji Regionu Małopolska, jako miejsca rozwoju nauki i technologii wykorzystywanych przez bio-biznes.
2016-01-21
We wtorek, 19.01.2016, przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Spotkanie prowadzili pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
2015-12-18
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie „Strategie zabezpieczania ryzyka walutowego” w dniach 11-12 stycznia 2016 r.
2015-12-14
Od 8 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń do Programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.
2015-11-17
To już dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu Innovator Małopolski, w ramach której w 7 kategoriach zostaną nagrodzone najbardziej innowacyjne małopolskie przedsiębiorstwa. Zgłoszenia można składać do 31 grudnia 2015 r.
 
 

iMalopolska.eu

Kontakt:

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego, Wydział Gospodarki i Innowacji
Biuro Monitorowania i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Marcin Kopeć - kierownik Biura
tel: 12-63-03-348, 728-485-521, fax:12-63-03-503, email:
marcin.kopec@umwm.pl

Agnieszka Mazur - specjalista ds. obsługi projektu
tel: 12-63-03-392, email:
agnieszka.mazur@umwm.pl

Piotr Kaczor - specjalista ds. innowacji
tel: 12-63-03-534, email: piotr.kaczor@umwm.pl 

Tomasz Kwiatkowski - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji 
tel: 12-63-03-453, email: tomasz.kwiatkowski@umwm.pl

Jacek Młynarz - specjalista ds. promocji
tel: 12-63-03-393, 728-485-520, email:
jacek.mlynarz@umwm.pl

Pamela Ślufińska
 - specjalista ds. innowacji,
tel: 12-63-03-391, email:
pamela.slufinska@umwm.pl  

 
Przeskocz do głównej zawartości

iMalopolska