Wydarzenia
 
2014-10-09
Design Thinking Week Polska - to pierwsza na taką skalę promocja metodyki Design Thinking nad Wisłą. Wydarzenia odbędą się w dziesięciu miastach Polski. Ich celem jest przybliżenie metod Design Thinking jak najszerszemu gronu i próba zastosowania ich do wyzwań i problemów, które dotykają nas na co dzień.
2014-10-06
Ministerstwo Gospodarki serdecznie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dla Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji w obszarach: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
2014-10-03
Najnowocześniejsze centrum weterynarii w Polsce południowej już działa. Przy ul. Rędzina w Krakowie otwarto Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej. Budowa kompleksu kosztowała 24 mln zł.
2014-09-09
W dniach 22-25 września Katowice staną się „Europejską Stolicą MŚP”, stanowiąc platformę dyskusji przedstawicieli najważniejszego sektora polskiej gospodarki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów gospodarczych i terytorialnych, przedstawicieli polskiego rządu, gości zagranicznych oraz najważniejszych postaci świata biznesu, nauki i polityki. Już po raz czwarty odbędzie się tutaj Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współgospodarzem kongresu jest Województwo Małopolskie.
2014-08-19
Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości to wyjątkowa szansa dla małopolskich doktorantów na wygranie nawet 20 000 złotych! Co należy zrobić aby włączyć się w walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością. No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 1 września!
 
 

iMalopolska.eu

Kontakt:

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego, Wydział Gospodarki i Innowacji
Biuro Monitorowania i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Agnieszka Bachórz - kierownik Biura
tel: 12-63-03-348, 728-485-521, fax:12-63-03-503, email:
agnieszka.bachorz@umwm.pl  

Agnieszka Mazur - specjalista ds. obsługi projektu
tel: 12-63-03-392, email:
agnieszka.mazur@umwm.pl  

Marcin Gwóźdź - specjalista ds. innowacji,
tel: 12-63-03-391, email:
marcin.gwozdz@umwm.pl  

Piotr Kaczor - specjalista ds. innowacji
tel: 12-63-03-534, email: piotr.kaczor@umwm.pl 

Tomasz Kwiatkowski - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji 
tel: 12-63-03-453, email: tomasz.kwiatkowski@umwm.pl

Jacek Młynarz - specjalista ds. promocji
tel: 12-63-03-393, 728-485-520, email:
jacek.mlynarz@umwm.pl

 
Przeskocz do głównej zawartości

iMalopolska