Wydarzenia
 
2016-05-17
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs dotyczący realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych szkół wyższych, a nabór wniosków prowadzony jest od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku.
2016-05-11
Life Science StartUp Scena - to spotkania o charakterze brokerskim, których celem jest umożliwianie i ułatwianie nowym projektom - przedsięwzięciom biznesowym budowania kontaktów niezbędnych dla ich rozwoju. Każdy startup potrzebuje w fazie rozwoju i inwestycji "sprzedać się" się na rynku - potrzebuje partnerów, dzięki którym przetestuje produkt, zbuduje sieć sprzedaży, wejdzie na nowe rynki itp. Zawsze też potrzebuje inwestora, który wyłoży pieniądze na dalszy rozwój. Dotarcie do właściwych osób, zbudowanie bazy kontaktów i nawiązanie skutecznych relacji jest wyzwaniem, które stoi przed każdym startupem.
2016-05-05
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dotyczący realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych szkół wyższych, a nabór wniosków prowadzony jest od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku.
2016-03-14
Bioeconomy Open Space&Exhibition to wydarzenie zaplanowane w powiązaniu z 17-tym Europejskim Kongresem Biotechnologii (ECB), które odbędzie się w Krakowie w dniach 3-6 lipca 2016r. Impreza organizowana będzie w ramach ECB po raz pierwszy, w odpowiedzi na propozycję Klastra LifeScience Kraków. Celem działania jest popularyzacja tematu „Innowacji dla Bioekonomii” wśród sektora naukowego i biznesowego oraz promocja inteligentnej specjalizacji Regionu Małopolska, jako miejsca rozwoju nauki i technologii wykorzystywanych przez bio-biznes.
2016-01-21
We wtorek, 19.01.2016, przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Spotkanie prowadzili pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 
 

iMalopolska.eu

Kontakt:

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego, Wydział Gospodarki i Innowacji
Biuro Monitorowania i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Marcin Kopeć - kierownik Biura
tel: 12-63-03-348, 728-485-521, fax:12-63-03-503, email:
marcin.kopec@umwm.pl

Agnieszka Mazur - specjalista ds. obsługi projektu
tel: 12-63-03-392, email:
agnieszka.mazur@umwm.pl

Piotr Kaczor - specjalista ds. innowacji
tel: 12-63-03-534, email: piotr.kaczor@umwm.pl 

Tomasz Kwiatkowski - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji 
tel: 12-63-03-453, email: tomasz.kwiatkowski@umwm.pl

Jacek Młynarz - specjalista ds. promocji
tel: 12-63-03-393, 728-485-520, email:
jacek.mlynarz@umwm.pl

Pamela Ślufińska
 - specjalista ds. innowacji,
tel: 12-63-03-391, email:
pamela.slufinska@umwm.pl  

 
Przeskocz do głównej zawartości

iMalopolska