Aktualizacja RSI - wydarzenia
 
2014-07-04
W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) [pobierz]. Dokument przedstawia proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji.
2014-06-25
Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości to wyjątkowa szansa dla małopolskich doktorantów na wygranie nawet 20 000 złotych! Co należy zrobić aby włączyć się w walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością. No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 1 września!
2014-06-12
Małopolska gospodarka podlegała w ostatnich latach znacznym przemianom, wypracowując markę regionu dynamicznego, otwartego na nowoczesne rozwiązania, wspierającego przedsiębiorczość i cenionego przez inwestorów. Małopolska to dziś silny ośrodek gospodarczy, doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu, a także jeden z najlepiej rozwijających się regionów Polski i Europy Środkowej.
2014-05-07
Małopolska stawia na wzornictwo – to tutaj powstanie Centrum Kreatywności i Dizajnu. Instytucja ma wykorzystywać potencjał środowisk kreatywnych, projektantów i twórców wzornictwa przemysłowego, aby wzmocnić konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw. W poniedziałek marszałek Marek Sowa oraz rektorzy czterech krakowskich uczelni: ASP, AGH, PK, UEK oraz podpisali list intencyjny w tej sprawie.
 
 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI WM 2020) pełni funkcję dokumentu operacyjnego do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM 2011-2020) w dziedzinie innowacyjna gospodarka i przedsiębiorczość.

RSI WM 2020 określa cele i kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa małopolskiego do roku 2020, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. RSI WM 2020 jest również dokumentem definiującym cele rozwoju gospodarczego, które samorząd województwa małopolskiego będzie starał się osiągać w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, a zwłaszcza regionalnego programu operacyjnego dla Małopolski na lata 2014-2020. RSI WM 2020 nie ogranicza się jednak wyłącznie do działań, które w latach 2014-2020 będą wdrażane w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 wskazuje dziedziny kluczowe dla specjalizacji regionalnej (tzw. inteligentna specjalizacja regionu, smart specialisation). Wybór obszarów kluczowych dla specjalizacji regionalnej jest jednym z warunków uruchomienia funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej od 2014 roku. Do dziedzin kluczowych dla rozwoju Małopolski zaliczono:

  • Nauki o życiu (life sciences)
  • Energia zrównoważona
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne
  • Chemia
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
  • Przemysły kreatywne i czasu wolnego
W kilkuletnich pracach nad przygotowaniem RSI WM 2020 uczestniczyło szerokie grono instytucji i środowisk, w tym przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, nauki i otoczenia biznesu.
Proces przygotowania RSI WM 2020 został zrealizowany przez Województwo Małopolskie w ramach projektu systemowego, współfinansowanego ze środków UE (EFS) pn. „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy” (Działanie 8.2.2 PO KL).
Pobierz:  

 

 
Przeskocz do głównej zawartości

iMalopolska