INTERBLOK
Innowacyjne nauczanie przedsiębiorczości


Poznając przedmioty matematyczno-przyrodnicze gimnazjaliści będą mogli także zaznajomić się z podstawami ekonomii i przedsiębiorczości.
Realizując projekty i eksperymenty badawcze będą sporządzać analizy kosztów i opłacalności wykonywanego zadania.

Program INTERBLOK powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest finansowany z funduszy unijnych. Za jego realizację i wdrażanie w szkołach odpowiada Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. Program zakłada praktyczny sposób nauczania chemii, fizyki, matematyki, geografii i biologii. Szkoła otrzymała gotowe scenariusze zajęć oraz dostęp do platformy internetowej, na której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą mogli wymieniać się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i komentarzami.
W trakcie zajęć uczniowie będą nie tylko samodzielnie przeprowadzać eksperymenty, rozwiązywać zadania problemowe, ale także budować prototypy urządzeń, które pomogą zrozumieć prawa rządzące światem przyrody. Przez cały czas trwania projektu nauczyciele prowadzący będą mogli korzystać z wsparcia autorów scenariuszy poszczególnych zajęć.
Taka forma nauki ma na celu pokazanie młodzieży, jak pracować w grupie, samodzielnie rozwiązywać problemy badawcze, a także postrzegać otaczający świat.

Więcej na stronie
www.interblok.pl


WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH

Wsparcie inicjatywy i promowanie przedsiębiorczego podejścia w kształtowaniu własnej kariery, zarówno biznesowej, jak i społecznej oraz pomoc w rozwijaniu niezbędnych umiejętności wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są niezwykle ważne.

Na zaproszenie Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego i Aleksandra Palczewskiego, małopolskiego kuratora oświaty odpowiedzieli nauczyciele i uczniowie małopolskich szkół. Podczas ponad dwugodzinnego spotkania podzielili się oni swoim warsztatem pracy, doświadczeniami i pomysłami na ciekawe ,,lekcje przedsiębiorczości”. Pokazali, że lekcje nie muszą być nudne, bo oprócz kilku pierwszych lekcji, na których uczniowie zapoznają się podstawami ekonomii i zarządzania, kolejne są aktywnym działaniem - dzięki symulacjom komputerowym uczniowie zakładają i prowadzą firmy, inwestują na wirtualnej giełdzie papierów wartościowych, tworzą biznes plany.
Uzupełnieniem programu nauczania przedsiębiorczości stają się coraz częściej praktyki uczniów w małopolskich czy też zagranicznych przedsiębiorstwach oraz bankach, z którymi szkoły współpracują. Jest też wiele konkursów związanych z tematyką przedsiębiorczości, w których biorą udział uczniowie.
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele m.in.: Urzędu Marszałkowskiego, Krakowskiego Parku Technologicznego, Narodowego Banku Polskiego, Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Te instytucje współpracują z małopolskimi szkołami oraz są organizatorami projektów skierowanych do młodych przedsiębiorców.

ABC jak zorganizować wizytę uczniów w firmie ?

Wycieczki szkolne do firm jest to innowacyjny projekt mający na celu „oswojenie” ze środowiskiem biznesowym. Uczniowie (a być może również nauczyciele i stażyści) odwiedzający firmę nagle znajdują się w zupełnie nowym dla nich środowisku. Odwiedzając muzea, zamki, zoo, trafiają do miejsc zaprojektowanych specjalnie z myślą o zwiedzaniu – również przez dzieci.
Firmy rzadko przygotowane są do „radzenia sobie” z tego typu delegacjami. Zwykle odwiedzają je partnerzy biznesowi: dostawcy, klienci czy kandydaci do pracy. Tak więc obydwie strony – szkoła i firma - znajdują się poza swoją strefą komfortu. Skutki tego mogą być nieprzewidywalne.
Ponieważ wycieczki szkolne do firm nie są częstym zjawiskiem, istnieje niewiele ustalonych wzorców postępowania, a co się z tym wiąże - pozostaje bardzo dużo miejsca na inicjatywę. Jest to w równym stopniu okazja, co zagrożenie. Naszym celem jest zwiększenie szans na pozytywne efekty takich wizyt, bazując na 20 latach doświadczenia autora w łączeniu środowisk biznesowych i szkolnych.

 

Główne cele projektu:
- Modelowanie od najmłodszych lat. Jeśli dyrektorem, właścicielem lub pracownikiem odwiedzanej organizacji/firmy jest były uczeń danej szkoły, istnieje jasny przekaz – za kilka lat obecni uczniowie mogą być tacy jak on. Dzieci w wieku szkolnym często traktują wskazówki byłych uczniów swojej szkoły poważniej niż rodziców czy nauczycieli.
- Pokazanie jak wygląda środowisko pracy „od kuchni”. Dla większości dzieci będzie to pierwsze tego typu doświadczenie.
- „Oswajanie” ze środowiskiem biznesowym. Ukazanie środowiska biznesowego, gdzie dorośli są przyjaźnie nastawieni i otwarci. Wśród ludzi istnieje bowiem stereotyp chciwego i nieprzyjemnego człowieka biznesu. Nie znaczy to, że wszyscy biznesmeni są uroczymi ludźmi. Ułatwianie dzieciom bezpośredniego kontaktu z ludźmi biznesu jest dobrym sposobem na obalanie stereotypów. Warto zwrócić uwagę, że wycieczkę szkolną chętne będą gościć firmy, które w ponadprzeciętnym stopniu zainteresowane są lokalną działalnością społeczną.
- Twórcza interakcja. Stawiamy na aktywne uczestnictwo dzieci, a nie tylko bierne przyglądanie się. Jest to oczywista sprawa – uczniowie zapamiętają więcej, jeśli będą aktywnie brać udział w całej wizycie.
- Zdobycie wiedzy na temat działania rynku. W zależności od wieku i wykształcenia dzieci.
- Pokazanie osób pełniących role nietypowe dla danej płci. Jeśli część menedżerów w firmie to kobiety - co jest wciąż rzadko spotykane w naszej kulturze - warto pokazać to dzieciom.
- Pokazanie, że nigdy nie jest za wcześnie, by zapoznać dzieci ze środowiskiem pracy i przekonać je, że dobrze zorganizowana praca może być źródłem satysfakcji, zadowolenia i zabawy. 

 

12
 
 
Polecamy
Jesteś członkiem zespołu projektowego? Koordynujesz ważne przedsięwzięcie? Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji i dowiedz się jak efektywnie zarządzać projektami. Sukces każdego przedsięwzięcia zależy od wielu czynników. Organizacja pracy oparta na projektach pozwala jasno określić cele, ramy czasowe oraz sposób realizacji każdego etapu. 25 stycznia 2011 r. zapraszamy na bezpłatny cykl seminariów poświęconych kluczowym elementom zarządzania projektami.
Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem naukowym? Marzysz o założeniu własnego biznesu, ale nie wiesz jak? Potrzebujesz wsparcia ze strony tych, którym już sie udało? Jeśli interesują Cię inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze, szkolenia czy mentoring zapoznaj się z ofertą projektu „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca” realizowanego przez trzech partnerów z Małopolski: Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego, Województwo Małopolskie i Politechnikę Krakowską.
Bądź w swojej szkole dziennikarzem z krwi i kości! Znajdź absolwenta, który odnosi sukcesy zawodowe. Przygotuj i przeprowadź z nim wywiad. Pochwal się wywiadem na stronie internetowej i wygraj nasz konkurs! Czekamy na zgłoszenia do 31.10.2011 r.!
W Małopolsce 320 tysięcy firm to mikro, małe przedsiębiorstwa i osoby samo zatrudnione. To oni budują budżet regionu, odprowadzając ponad 90 procent wszystkich podatków. 70 procent z nowopowstałych i małych przedsiębiorstw zanika i zamiera w pierwszych latach działalności. Aby zmienić tę tendencję wojewoda małopolski wraz z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową otwiera program wsparcia młodych przedsiębiorców przez mentorów powołanych z ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie. Program jest otwarty dla wszystkich młodych przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia i pomocy osób doświadczonych. Wystarczy zaaplikować!
Projekty wspierające przedsiębiorczość:
MOJE 2 MINUTY - wykorzystaj ten czas!
Projekt i konkurs "Moje 2 minuty" nawiązuje do idei "Elevator Pitch": zakłada przygotowanie takiej prezentacji swojego biznesowego pomysłu, aby zaintrygowała słuchającego w tytułowe 2 minuty. Takim niekonwencjonalnym konkursem Krakowski Park Technologiczny pragnie zainteresować młodzież będącą u progu dojrzałości i konieczności podejmowania samodzielnych decyzji. W ten sposób młodzi ludzie będą mieć okazję pozyskania umiejętności zainteresowania rozmówcy swoim pomysłem, osobą i co za tym idzie, wykorzystania nabytych umiejętności w życiu zawodowym oraz prywatnym. Konieczność przygotowania autoprezentacji pomoże im w przyszłości w prawdziwych rozmowach biznesowych, przygotuje do rozpoczęcia własnej działalności, uświadomi zalety i ograniczenia.
Moje 2 minuty(948,1 KB)
Projekt DIAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty
Celem projektu jest opracowanie i testowe wdrożenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w całym województwie małopolskim oraz przygotowanie zasobów ludzkich służących wspieraniu rozwoju uzdolnień poznawczych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz nauczyciele, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy, przedstawiciele JST.
Projekt DIAMENT(562,7 KB)
Zanim zrobisz pierwszy krok w biznesie:
Przedstaw wszystkim swój pomysł! Zapytaj uczniów o pomysły, ogłoś to w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły, wybadaj opinie rodziców klasy, której jesteś wychowawcą, daj znać w Stowarzyszeniu Rodziców i Nauczycieli, skontaktuj się z lokalnymi organizacjami – lokalną izbą gospodarczą, Junior Achievement, Young Enterprise czy Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. Ogólną zasadą w komunikacji jest: “spotkanie twarzą w twarz jest lepsze niż telefon, a telefon lepszy niż mail”.
Zaplanuj wizyte w firmie z najdrobniejszymi szczegółami. Załóżmy, że masz więcej niż jedną propozycję odwiedzin w firmie. Przyjrzyj się dokładnie logistyce – ile czasu zajmie dojazd tam i z powrotem, ile czasu spędzisz poza szkołą, jak szybko uzyskasz zgodę od rodziców i przełożonych. Warto też zastanowić się czy profil firmy jest odpowiedni dla dzieci. Kwestie kosztów rozważ zarówno w kategoriach dojazdów, jak i tego, co zostałoby wydane na normalne zajęcia w klasie. Ważne, by przynajmniej jeden nauczyciel był gotowy poświęcić więcej czasu i wyjść poza zakres swoich obowiązków by ci pomóc. Szkoły od zawsze organizują wycieczki  - zorganizowanie wizyty w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości rządzi się tymi samymi regułami!
Znacznie lepiej jest pracować z małą grupą chętnych uczniów, niż z grupą której powiedziano, że “muszą” przyjść. Bardzo ciężko prowadzi się warsztaty i rzeczy wymagające aktywnego uczestnictwa z niechętnymi temu dziećmi. Również dla firmy nie jest rzeczą motywującą zmaganie się z dziećmi, których nie interesuje to, co się wokół niech dzieje. W przypadku polskiego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości proponuję, żeby firma otwierająca swe podwoje dla gości, przygotowała się na wizytę kilku grup chętnych z różnych szkół.
12
 
Przeskocz do głównej zawartości

Wspieranie Przedsiębiorczości