Wydarzenia z Brukseli
 
2015-06-30
Grecki parlament przegłosował w sobotę projekt referendum ws. porozumienia z międzynarodowymi kredytodawcami zaproponowanego przez premiera tego kraju, Aleksisa Tsiprasa. Doprowadziło to do zerwania negocjacji kolejnego przedłużenia pakietu pomocy finansowej dla Grecji przez Międzynarodowy Fundusz Walutowym (MFW), Europejski Bank Centralny (EBC) i ministrów finansów krajów strefy Euro.
2015-06-23
Po sześciu miesiącach sprawowania prezydencji, w przyszłą środę Łotwa odda przewodnictwo Rady Unii Europejskiej (UE) Luksemburgowi, który będzie pełnił tę funkcję przez kolejne pół roku – od 1 lipca do 30 grudnia br. Będzie to już dwunasta w historii prezydencja Rady UE najmniejszego kraju Beneluksu.

2015-06-09
25 lat temu, w procesie wielkich zmian politycznych i ustrojowych powołano do życia polskie samorządy. Z okazji tej rocznicy przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli, wspólnie ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitetem Regonów zorganizowały 4.06.2015 konferencję pt. „Europe level up = governance level down. Decentralizacja i wielopoziomowe sprawowanie rządów jako kluczowe czynniki wzmacniające Europę.”

2015-05-27
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Komitecie Regionów (KR) odbyła 22-ego maja spotkanie wyjazdowe zatytułowane „Innowacje Społeczne w żywności i energetyce. Kierunek dla inwestycji regionalnych”. Tłem dla spotkania było trwające w stolicy Lombardii EXPO 2015.
2015-05-15
Na co dzień pilnie strzeżone i niedostępne dla zwiedzających, raz w roku, z okazji rocznicy podpisania Deklaracji Schumana, instytucje unijne otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Tak stało się też w tym roku - w sobotę, 9 maja Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Komitet Regionów stały otworem dla wszystkich zainteresowanych.

2015-05-11
Marszałek Małopolski Marek Sowa wziął udział w jednodniowym posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Komitetu Regionów (KR) w Brukseli (7.05.2015). W porządku obrad znalazł się m.in. projekt opinii, mającej na celu poprawę Zielonej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie tworzenia Unii Rynków Kapitałowych.
 Kontakt:

Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
Malopolska Region Brussels Office
Rue de Luxembourg 3,
1000 Bruxelles, Belgia
bruxelles@umwm.pl


- Renata Jasiołek
Koordynator Biura
tel.: +32 2 513 79 98
Renata.Jasiolek@umwm.pl

- Aleksander Vigne
Specjalista ds. Europejskich
tel.: +32 2 502 70 14
Aleksander.Vigne@umwm.pl

- Małgorzata Ratajska-Grandin
urlop macierzyński
 
 

ENGLISH   | FACEBOOK  

Poszukiwani partnerzy do projektów
Twoja firma, lub instytucja poszukuje pieniędzy na rozwój nowych inicjatyw? Sprawdź – może to właśnie Ciebie poszukują zagraniczni partnerzy. Codziennie publikujemy nowe powiadomienia o poszukiwaniu partnerów do projektów z różnych dziedzin.
Klub Małopolanina
Klub Małopolanina w Brukseli zrzesza wszystkich sympatyków Małopolski – niezależnie od ich pochodzenia. Przynależność do Klubu Małopolanina jest nieodpłatna, stwarza możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi osobami z Małopolski, a dodatkowo wiąże się z możliwością udziału w konkursach z nagrodami…. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do Klubu Małopolanina.
Polecamy
Na czym polegają i w jaki sposób działają strategie makroregionalne? Jak interakcja pomiędzy euroregionami może wpłynąć na ich wdrażanie? 16. numer e-magazynu „Bliżej Brukseli” poświęcony został zagadnieniu strategii makroregionalnych Unii Europejskiej stworzonych jako nowe instrumenty współpracy terytorialnej. Wydanie prezentuje istniejące i planowane strategie makroregionalne oraz najważniejsze pojęcia z nimi związane. W momencie kiedy w różnych stronach Europy wdrażane zostają strategie makroregionalne, w Małopolsce i na Śląsku powstała „Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r.”. O ile skala i zasięg tego dokumentu są mniejsze niż strategii stricte makroregionalnych, o tyle logika, która przyświecała twórcom polskiego dokumentu jest podobna. Koordynacja planów rozwojowych sąsiadujących ze sobą regionów ma przynieść lepsze skutki dla ich mieszkańców, niż konkurencja pomiędzy tymi terytoriami. Cel wdrażania strategii ma zostać osiągnięty bez mobilizowania nowych środków finansowych, bez powoływania nowych instytucji i bez uchwalania nowego prawa. W tym numerze znajdą Państwo informacje na temat istniejących i planowanych strategii makroregionalnych oraz  najważniejszych pojęć z nimi związanych.
Zapraszamy Państwa do lektury!

 
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska w Brukseli