Wydarzenia z Brukseli
 
2014-10-24
Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawił w środę przed Parlamentem Europejskim proponowane Kolegium Komisarzy oraz swoje polityczne priorytety na lata 2014-2020. Po debacie, posłowie przegłosowali powołanie Kolegium Komisarzy na pięcioletnią kadencję (423 głosów za, na 751).
2014-10-22
Na początku października w Brukseli zainaugurowano działalność Domu Polski Południowej – wspólnego przedstawicielstwa województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Kooperacja ma pomóc w lobbowaniu na rzecz naszych wspólnych interesów w Unii, której aż 70 proc. wszystkich aktów prawnych ma swoje zastosowanie właśnie w regionach.
2014-10-17
Jak wiele innych regionów, organizowaliśmy w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Open Days, warsztat dyskusyjny. Spotkanie pt. Regionalna współpraca na rzecz trwałego i inteligentnego wzrostu w ekonomii dobrobytu: w drodze do EXPO 2015 przyciągnął bardzo liczną publiczność.
2014-10-15
Komisja Europejska ogłasza nowy nabór na składanie propozycji projektów w ramach sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliances) programu Erasmus+.
2014-10-08
W obecności Posłów do Parlamentu Europejskiego, Marszałków polskich regionów i radnych oraz zaproszonych gości, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem Sekułą zainaugurowali wczoraj (7.10.2014) działalność Domu Polski Południowej w Brukseli.
2014-10-06
W bieżącym roku świętujemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Okoliczność ta jest okazją dla nowopowstałego Domu Polski Południowej w Brukseli, zrzeszającego Przedstawicielstwa Małopolski, Śląska i Opolszczyzny, do zaprezentowania wystawy, ukazującej obiekty architektonicznie, zbudowane lub odrestaurowane w tych trzech regionach dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich.
 Kontakt:

Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
Malopolska Region Brussels Office
Rue de Luxembourg 3,
1000 Bruxelles, Belgia
bruxelles@umwm.pl


- Renata Jasiołek
Koordynator Biura
tel.: +32 2 513 79 98
Renata.Jasiolek@umwm.pl

- Aleksander Vigne
Specjalista ds. Europejskich
tel.: +32 2 502 70 14
Aleksander.Vigne@umwm.pl

- Małgorzata Ratajska-Grandin
urlop macierzyński
 
 

ENGLISH   | FACEBOOK  

Poszukiwani partnerzy do projektów
Twoja firma, lub instytucja poszukuje pieniędzy na rozwój nowych inicjatyw? Sprawdź – może to właśnie Ciebie poszukują zagraniczni partnerzy. Codziennie publikujemy nowe powiadomienia o poszukiwaniu partnerów do projektów z różnych dziedzin.
Klub Małopolanina
Klub Małopolanina w Brukseli zrzesza wszystkich sympatyków Małopolski – niezależnie od ich pochodzenia. Przynależność do Klubu Małopolanina jest nieodpłatna, stwarza możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi osobami z Małopolski, a dodatkowo wiąże się z możliwością udziału w konkursach z nagrodami…. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do Klubu Małopolanina.

Polecamy
Zapraszamy Państwa do lektury 15. numeru e-magazynu „Bliżej Brukseli” tym razem poświęconego zagadnieniu inteligentnej specjalizacji. Regiony świadome korzyści jakie może przynieść inteligentna specjalizacja czyli podejście stawiające na rozwój badań i innowacji w dziedzinach, w których dany region posiada przewagę konkurencyjną, ujmują ją w swoich regionalnych strategiach rozwoju. Dzięki współpracy władz publicznych, przedsiębiorców, naukowców i obywateli zostaje stworzony plan, pozwalający jak najlepiej wykorzystać mocne strony regionu. Wdrożenie takich właśnie specjalizacji umożliwia osiągnięcie unijnych celów: inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

 
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska w Brukseli