Wydarzenia z Brukseli
 
2015-03-02
Jak co roku Komisja Europejska (KE) organizuje konkurs RegioStars Awards 2015 na najciekawsze i najbardziej wyróżniające się projekty współfinansowane w ramach polityki spójności UE. Kto zwycięży tym razem?
2015-02-27
Wraz z wyborami nowych władz w Komitecie Regionów, swoje prace rozpoczęła nowa komisja ds. polityki gospodarczej (ECON). Pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano Przewodniczącego, odbyło się 13 lutego. Z kolei 27-ego dnia miesiąca członkowie komisji gościli na posiedzeniu szereg gości.
2015-02-23
Eksperci, przedsiębiorcy i władze samorządowe z Województwa Małopolskiego i Śląskiego spotkali się 23 lutego br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, aby poznać działania sygnowane przez Inicjatywę Awangarda. Seminarium „Inicjatywa Awangarda. Europejskie korzyści dla biznesu i regionu” zorganizował Dom Polski Południowej w Brukseli.

2015-02-17
Małopolska otrzyma prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Dokument zatwierdzający podpisała Corina Cretu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. - Satysfakcja i radość z zatwierdzenia programu jest tym większa, że włożyliśmy w cały proces ogromną pracę. To nie były łatwe rozmowy, dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało się nam wywalczyć to, na czym zależało nam najbardziej – mówi marszałek województwa Marek Sowa.
2015-02-17
Nowa Komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej, Corina Creţu spotkała się 13 lutego z przedstawicielami biur regionalnych w Brukseli. Przy tej okazji zaprezentowała swoje priorytety oraz odpowiedziała na pytania zgromadzonych.
2015-02-13
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa wziął udział w dniach 11 i 12 lutego br. w specjalnej, 110. Sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR), podczas której Komitet wybrał nowe władze na kadencję 2015-2020. Dzień później odbyły się pierwsze posiedzenia dotychczasowych, oraz nowoutworzonych komisji, a wśród nich Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) do której należy Marszałek Małopolski.  
 Kontakt:

Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
Malopolska Region Brussels Office
Rue de Luxembourg 3,
1000 Bruxelles, Belgia
bruxelles@umwm.pl


- Renata Jasiołek
Koordynator Biura
tel.: +32 2 513 79 98
Renata.Jasiolek@umwm.pl

- Aleksander Vigne
Specjalista ds. Europejskich
tel.: +32 2 502 70 14
Aleksander.Vigne@umwm.pl

- Małgorzata Ratajska-Grandin
urlop macierzyński
 
 

ENGLISH   | FACEBOOK  

Poszukiwani partnerzy do projektów
Twoja firma, lub instytucja poszukuje pieniędzy na rozwój nowych inicjatyw? Sprawdź – może to właśnie Ciebie poszukują zagraniczni partnerzy. Codziennie publikujemy nowe powiadomienia o poszukiwaniu partnerów do projektów z różnych dziedzin.
Klub Małopolanina
Klub Małopolanina w Brukseli zrzesza wszystkich sympatyków Małopolski – niezależnie od ich pochodzenia. Przynależność do Klubu Małopolanina jest nieodpłatna, stwarza możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi osobami z Małopolski, a dodatkowo wiąże się z możliwością udziału w konkursach z nagrodami…. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do Klubu Małopolanina.
Polecamy
Na czym polegają i w jaki sposób działają strategie makroregionalne? Jak interakcja pomiędzy euroregionami może wpłynąć na ich wdrażanie? 16. numer e-magazynu „Bliżej Brukseli” poświęcony został zagadnieniu strategii makroregionalnych Unii Europejskiej stworzonych jako nowe instrumenty współpracy terytorialnej. Wydanie prezentuje istniejące i planowane strategie makroregionalne oraz najważniejsze pojęcia z nimi związane. W momencie kiedy w różnych stronach Europy wdrażane zostają strategie makroregionalne, w Małopolsce i na Śląsku powstała „Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r.”. O ile skala i zasięg tego dokumentu są mniejsze niż strategii stricte makroregionalnych, o tyle logika, która przyświecała twórcom polskiego dokumentu jest podobna. Koordynacja planów rozwojowych sąsiadujących ze sobą regionów ma przynieść lepsze skutki dla ich mieszkańców, niż konkurencja pomiędzy tymi terytoriami. Cel wdrażania strategii ma zostać osiągnięty bez mobilizowania nowych środków finansowych, bez powoływania nowych instytucji i bez uchwalania nowego prawa. W tym numerze znajdą Państwo informacje na temat istniejących i planowanych strategii makroregionalnych oraz  najważniejszych pojęć z nimi związanych.
Zapraszamy Państwa do lektury!

 
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska w Brukseli