Wydarzenia z Brukseli
 
2015-01-30
W czasie nadzwyczajnego spotkania EPL, które odbyło się 30 stycznia, Grupa wybrała swojego nowego Przewodniczącego oraz swojego kandydata na Przewodniczącego Komitetu Regionów. Marszałek Małopolski Marek Sowa wziął udział w głosowaniach.
2015-01-23
W środę (21 stycznia) odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie 13. już edycji Open Days w Brukseli, wydarzenia organizowanego wspólnie przez Dyrekcję Generalną (DG) ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (KE) oraz Komitet Regionów (KR), we współpracy z przedstawicielstwami regionów i miast.
2015-01-15
Z początkiem nowego roku Łotwa rozpoczęła sześciomiesięczny okres sprawowania prezydencji w Radzie UE. W dniach 7 i 8 stycznia Kolegium Komisarzy odbyło tradycyjną wizytę w Rydze, w związku z rozpoczynającą się nową prezydencją Rady. Kolegium Komisarzy i rząd Łotwy przedyskutowali priorytety łotewskiej prezydencji.
2015-01-07
W tym tygodniu (5-9 stycznia) posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) będą negocjować tekst uchwały w sprawie programu prac Komisji Europejskiej (KE) na rok 2015, zatwierdzonej w zeszłym miesiącu przez KE. UE będzie kontynuować zamierzenia z lat poprzednich, skupiające się na zmniejszeniu ubóstwa i zrównoważonym rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu, w celu wzmocnienia rozwoju i pozycji Europy na arenie międzynarodowej.
2014-12-19

Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli pragnie podziękować wszystkim tym, z którymi mieliśmy w tym roku okazję współpracować. Chcieliśmy również życzyć wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

2014-12-18
Dziś (18 grudnia) odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej pod przewodnictwem nowego przewodniczącego, Donalda Tuska. Głównym zadaniem Rady będzie zawarcie porozumienia w sprawie polityki inwestycyjnej w Unii Europejskiej (UE), jako kluczowego elementu w ogólnej strategii gospodarczej UE. Poddany też dyskusji zostanie budżet UE.
 Kontakt:

Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
Malopolska Region Brussels Office
Rue de Luxembourg 3,
1000 Bruxelles, Belgia
bruxelles@umwm.pl


- Renata Jasiołek
Koordynator Biura
tel.: +32 2 513 79 98
Renata.Jasiolek@umwm.pl

- Aleksander Vigne
Specjalista ds. Europejskich
tel.: +32 2 502 70 14
Aleksander.Vigne@umwm.pl

- Małgorzata Ratajska-Grandin
urlop macierzyński
 
 

ENGLISH   | FACEBOOK  

Poszukiwani partnerzy do projektów
Twoja firma, lub instytucja poszukuje pieniędzy na rozwój nowych inicjatyw? Sprawdź – może to właśnie Ciebie poszukują zagraniczni partnerzy. Codziennie publikujemy nowe powiadomienia o poszukiwaniu partnerów do projektów z różnych dziedzin.
Klub Małopolanina
Klub Małopolanina w Brukseli zrzesza wszystkich sympatyków Małopolski – niezależnie od ich pochodzenia. Przynależność do Klubu Małopolanina jest nieodpłatna, stwarza możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi osobami z Małopolski, a dodatkowo wiąże się z możliwością udziału w konkursach z nagrodami…. Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do Klubu Małopolanina.
Polecamy
Na czym polegają i w jaki sposób działają strategie makroregionalne? Jak interakcja pomiędzy euroregionami może wpłynąć na ich wdrażanie? 16. numer e-magazynu „Bliżej Brukseli” poświęcony został zagadnieniu strategii makroregionalnych Unii Europejskiej stworzonych jako nowe instrumenty współpracy terytorialnej. Wydanie prezentuje istniejące i planowane strategie makroregionalne oraz najważniejsze pojęcia z nimi związane. W momencie kiedy w różnych stronach Europy wdrażane zostają strategie makroregionalne, w Małopolsce i na Śląsku powstała „Strategia Rozwoju Polski Południowej do 2020 r.”. O ile skala i zasięg tego dokumentu są mniejsze niż strategii stricte makroregionalnych, o tyle logika, która przyświecała twórcom polskiego dokumentu jest podobna. Koordynacja planów rozwojowych sąsiadujących ze sobą regionów ma przynieść lepsze skutki dla ich mieszkańców, niż konkurencja pomiędzy tymi terytoriami. Cel wdrażania strategii ma zostać osiągnięty bez mobilizowania nowych środków finansowych, bez powoływania nowych instytucji i bez uchwalania nowego prawa. W tym numerze znajdą Państwo informacje na temat istniejących i planowanych strategii makroregionalnych oraz  najważniejszych pojęć z nimi związanych.
Zapraszamy Państwa do lektury!

 
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska w Brukseli