Wydarzenia
 
Fundusze na lata 2014 - 2020
Kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stał się głównym tematem spotkania marszałka Marka Sowy z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gorlickiego.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
– W Małopolsce mamy ponad 60 targowisk. W pierwszym rozdaniu w ramach PROW dofinansowaliśmy ich aż 19, czyli wszystkie, na które zostały złożone aplikacje. Cieszymy się, że wśród nich był również wniosek ze Starego Sącza – mówił podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego placu targowego członek zarządu Stanisław Sorys.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Zapraszamy do obejrzenia  specjalnego wydania Poranka TVP Info prosto z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju. Program dostępny na żywo na stronie: www.vpstream.tvp.pl
Nabory

Szkolenia
 
Miejsce szkolenia: Chrzanów, ul. Broniewskiego 10c
Termin szkolenia: 2014-04-23
Miejsce szkolenia: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, ul. M. Konopnickiej 26
Termin szkolenia: 2014-04-23
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Wielicka 72 B, I piętro, sala 106
Termin szkolenia: 2014-05-08
Miejsce szkolenia: Tarnów, PWSZ, ul. Mickiewicza 8
Termin szkolenia: 2014-05-09
Miejsce szkolenia: Nowy Sącz, ul. Romanowskiego 6
Termin szkolenia: 2014-05-22
Komunikaty
 
2014-04-07
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2 kwietnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu.
2013-08-23
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projektu EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku.  Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.
 
 


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - www.fundusze.malopolska.pl

80,5 mld euro - to kwota, którą Polska otrzyma, by w 2015 r. stać sie krajem o wysokim poziomie rozwoju i jakości życia mieszkańców. Krajem bezpiecznym i przyjaznym, w którym warto inwestować i który warto odwiedzić.

67,3 mld euro posłuży finansowaniu 22 tzw. Programów Operacyjnych: 16 regionalnych, 4 krajowych, jednego dla Polski Wschodniej oraz programu, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego wydatkowania funduszy unijnych. Dodatkowo na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Polska otrzyma 13,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 


Zobacz, z jakich Programów mogą korzystać Małopolanie:
Najwięcej środków – prawie 1,3 mld euro, zagwarantowano dla Małopolski w ramach MRPO. O dofinansowanie mogą starać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty jak i organizacje pozarządowe, jednostki kultury i przedsiębiorcy. To pieniądze przede wszystkim na rozwój regionu i lepszą jakość życia dla Małopolan.
Ponad 272 mln euro otrzymało Województwo Małopolskie na realizację samorządowych działań PROW 2007-2013. O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Inwestycje realizowane w ramach Programu mają na celu poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, a takze promowanie obszarów wiejskich oraz szeroko rozumianą odnowę wsi.
Europejska Współpraca Terytorialna na lata 2007-2013 służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Małopolanie mogą brać udział we wszystkich programach operacyjnych wdrażanych w ramach EWT. Współpraca transgraniczna - jej celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych - Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013. Wwspółpraca transnarodowa - ukierunkowana na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego - Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) oraz Program Regionu Morza Bałtyckiego - (Baltic Sea Region Programme). Współpraca międzyregionalna - umożliwiająca wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska - INTERREG IVC
To pieniądze na inwestycje w ludzi. Z unijnych funduszy finansowane są szkolenia dla osób bezrobotnych i pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. To również środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stypendia i integrację społeczną. Na wsparcie mogą także liczyć przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej. Za realizację regionalnej części – prawie 600 mln euro, odpowiada Samorząd Województwa.
Samorząd Województwa Małopolskiego pośredniczy we wdrażaniu osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. To pieniądze na poprawę warunków życia oraz rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości na obszarach zależnych od rybactwa. Powstała w Województwie Małopolskim Lokalna Grupa Rybacka będzie dysponowała budżetem 23,7 miliona złotych. Program będzie realizowany na terenie gmin Oświęcim, Brzeszcze, Wieprz, Kęty, Porąbka (woj. Śląskie). Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jako swoje priorytety wskazała przede wszystkim poprawę warunków życia, w tym wzrost dochodów, szczególnie dla osób z sektora rybactwa oraz zachowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych i kulturowo-historycznych.
 
Przeskocz do głównej zawartości

Fundusze Europejskie