Wydarzenia
 
Fundusze na lata 2014 - 2020
Charakterystyka dziedzin inteligentnej specjalizacji regionu oraz wsparcie biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  – tego w dużej mierze dotyczyło 51. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Wspomniano też o sytuacji KWK Brzeszcze. Obrady prowadził marszałek Marek Sowa.
Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Małopolsce
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają przedsiębiorców z całego województwa na spotkania informacyjne, których tematyka będzie dotyczyła głównych założeń realizacji projektów w latach 2014-2020. Odbędą się one w środę, 4 lutego 2015 r. w: Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.
Fundusze na lata 2014 - 2020
Za nami kolejne spotkanie gospodarzy małopolskich miast, gmin i powiatów. Ważnym tematem Forum były fundusze unijne, zwłaszcza Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kiedy ruszą pierwsze konkursy, w ramach których gminy i powiaty starać będą mogły się o dofinansowanie? Marszałek Marek Sowa zapowiedział, że najprawdopodobniej w połowie tego roku.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Gminy z Małopolski mają jeszcze szanse na dofinansowania z PROW 2007-2013. Wicemarszałek Stanisław Sorys przedstawił podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski możliwości na uzyskanie środków na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową oraz odnawialnymi źródłami energii.

Szkolenia
 
Miejsce szkolenia: Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Szujskiego 13, sala konferencyjna, (wejście od ul. Szkotnik)
Termin szkolenia: 2015-02-04
Miejsce szkolenia: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, III piętro
Termin szkolenia: 2015-02-04
Miejsce szkolenia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 245, p. II prawe skrzydło budynku
Termin szkolenia: 2015-02-04
Miejsce szkolenia: Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ”, ul. Długosza 3 (sala im. Stanisława Flisa – skrzydło południowe – piwnice)
Termin szkolenia: 2015-02-04
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad
Termin szkolenia: 2015-02-04
 
 


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI NA LATA 2014-2020 - zobacz tutaj 

 
Przeskocz do głównej zawartości

Fundusze Europejskie