O regionie 

Województwo małopolskie podzielone jest na 19 powiatów ziemskich i 3 grodzkie oraz 182 gminy i liczy ponad 15 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, co stanowi 5 procent powierzchni Polski.

1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna Polski. Stworzyła ona dwa nowe szczeble samorządu lokalnego, czego efektem była między innymi zmiana liczby województw (na 16), ich granic i nazw. W ten sposób powstało województwo małopolskie. W jego skład weszły ówczesne województwa krakowskie i nowosądeckie oraz części województw: bielskiego, kieleckiego, katowickiego, krośnieńskiego i tarnowskiego. 
    Od tej pory władze województwa wybierane są w bezpośrednich wyborach przez jego mieszkańców. Podobnie dzieje się w przypadku powiatów – drugiego nowoutworzonego wówczas szczebla samorządu. 

    Małopolska to historyczna kraina położona na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich, na terenach pięknie ukształtowanych i urozmaiconych, bogatych w tradycje i zwyczaje, obfitujących w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody. To sprawia, że region należy do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w kraju. 

    Małopolska jest bardzo zróżnicowana krajobrazowo. Najniżej położone miejsce znajduje się na wysokości 130 m n.p.m., najwyższy punkt ma 2499m - to oczywiście Rysy, będące jednocześnie najwyższym polskim szczytem.
 Na południu tego regionu piętrzą się łańcuchy gór: Tatr - jedynych polskich gór typu alpejskiego, Beskidów - łagodnego pasma gór fliszowych z pięknymi lasami, polami i utworzonymi w dolinach zalewami. 
Zupełnie inny charakter mają wapienne Pieniny, a pieniński przełom Dunajca stanowi pomnik przyrody o światowym znaczeniu. 

    Z zachodu na wschód obszar województwa przecina dolina największej polskiej rzeki - Wisły, będąca naturalną granicą między górami a niziną. 

    Już za linią Wisły ciągnie się jurajska Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Jej atrakcją są wapienne ostańce, wąwozy i jaskinie. Do najbardziej znanych należy słynna Maczuga Herkulesa - wapienny ostaniec w Pieskowej Skale i Dolina Prądnika koło Ojcowa. Na wyżynie tej znajduje się też jedyna w Europie, Pustynia Błędowska.

Tutaj znjaduje się oficjalny serwis województwa małopolskiego.

 
 
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 
Przeskocz do głównej zawartości

O Małopolsce