Majątek województwa 

    Województwo Małopolskie jest udziałowcem i akcjonariuszem w 22 spółkach kapitałowych. Spośród nich siedem spółek stanowią spółki z wyłącznym udziałem Województwa Małopolskiego (jednoosobowe spółki WM), a 15 pozostałych to spółki z udziałem Województwa Małopolskiego. Wysokość udziałów Województwa Małopolskiego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Województwa waha się od 0,56 % do 98,18 % kapitału zakładowego, natomiast liczba akcji będących własnością Województwa w spółkach akcyjnych z jego udziałem kształtuje się w zakresie od 21,13% do 88,57 %. Średnia wielkość udziału Województwa w spółkach to 66,39%. Łączna wartość nominalna udziałów Województwa w spółkach to 254.764.100 PLN.

Spółki z udziałem Województwa Małopolskiego:
1) Spółki jako instytucje otoczenia biznesu:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
• Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.
• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o.
• Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.

2) Spółki działające w sferze transportu zbiorowego
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
Przewozy Regionalne sp. z o.o.

3) Spółki powstałe w wyniku przekształcenia osób prawnych i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego:
• Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie sp. z o.o.
• Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu sp. z o.o.
• Apollo Film sp. z o.o.
• Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z o.o.
• Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny im.L.Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

 

 

 

 
 
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 
Przeskocz do głównej zawartości

O Małopolsce