Inwestycje w Małopolsce 

    Wojewódzkie inwestycje są realizowane przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne kultury, edukacyjne, ochrony zdrowia, ale także Zarząd Dróg Wojewódzkich, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Województwo ma za zadanie monitorowanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych zarówno wieloletnich, ujętych w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym”, jak i jednorocznych, ujętych w budżecie wojewódzkim.
W ramach istotnych dla naszego regionu inwestycji, które zostały zrealizowane wymienić należy:
1. Opera Krakowska. Inwestycja realizowana przez Operę Krakowską w latach 2001-2009 o łącznej wysokości poniesionych nakładów wynoszącej 104 173 362 zł.
2. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zadanie realizowane było w latach 2001-2010 a przeznaczone na nie nakłady finansowe wyniosły 50 628 883 zł. Efektem końcowym inwestycji jest wdrożenie w Małopolsce pionierskiego projektu utworzenia parku kulturowego, jednego z pierwszych planowanych 56 parków, traktowanych jako nowa forma ochrony, utrzymania i przywracania zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego.
3. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Zadanie realizowane było w latach 2007-2010 i polegało na budowie Małopolskiej Galerii Sztuki "Na Bursztynowym Szlaku". Całkowita wartość zadania wyniosła 12 942 382 zł.
4. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, realizowana w latach 2005-2010 o łącznej wartości zadania wynoszącej 24 773 640 zł.
5. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Inwestycja, której łączna wysokość poniesionych nakładów wyniosła 59 184 000 zł., realizowana była przez Szpital w latach 2005-2008 i obejmowała budowę Zakładu Radioterapii oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Ludwika w Krakowie. Realizacja zadania prowadzonego w latach 2006-2010 polegała na budowie 2-kondygnacyjnego budynku szpitalnego i przeniesieniu oddziału psychiatrii dziecięcej i poradni specjalistycznych wraz z przebudową budynku głównego szpitala. Łączna wartość zadania wyniosła 23 422 962 zł.

Aktualnie realizowane są m.in. następujące zadania inwestycyjne:
1. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie. Na  realizację zadania  przeznaczono 31 567 654 zł.,  rozpoczęto je w roku 2007 a zakończenie przewidziano na rok 2012. Zadanie polega na  rozbudowie Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala.
2. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie – Przedsięwzięcie realizowane pn. Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej realizowane w latach 2007-2010 wyniosło 75 383 369 zł. Drugie zadanie, realizowane wspólnie w ramach Konsorcjum Szpitali ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie pn. Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych realizowane w latach 2007-2011 wymaga nakładu środków  finansowych w wysokości 71 461 672 zł. dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II  w Krakowie oraz 4 917 131 zł. dla Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera     w Krakowie, uzyskanych w ramach dofinansowania z MRPO.
3. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Zadanie związane z budową Ośrodka Onkologicznego wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego realizowane jest od 2006 roku a jego zakończenie przewidziane jest na rok 2012. Łączna wartość zadania finansowanego ze środków MRPO wynosi 54 362 062 zł.

Tutaj znajdziesz bieżące informacje na temat inwestycji w Małopolsce.

 
 
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 
Przeskocz do głównej zawartości

O Małopolsce