Fundusze europejskie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to największy pod względem wartości oraz zróżnicowany tematycznie program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 w Małopolsce. 

    Zagwarantowane w ramach MRPO prawie 1,3 mld euro przeznaczone jest na dofinansowanie inwestycji, które mają się przyczynić do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu. 

    Główny cel programu to wzrost gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia w Małopolsce. Jak bardzo Małopolska skorzysta na unijnych funduszach? Wszystko w rękach potencjalnych beneficjentów MRPO, gdyż większość środków jest przyznawane bezpośrednio w ramach konkursów, a pieniądze dostają najlepsze projekty startujące w wyścigu po dotacje. Dotacje zostały podzielone na 9 priorytetów. 

    Poza trybem konkursowym realizowane są także duże inwestycje o szczególnym znaczeniu dla regionu. Zostały one wpisane na listę projektów kluczowych tzw. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK). Łącznie na listę tą wpisano ponad 50 takich zadań.

    Instytucją Zarządzającą dla MRPO jest zarząd województwa małopolskiego. Wnioski można składać w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (w zakresie Osi Priorytetowej 2. „Gospodarka regionalnej szansy”).W ramach projektów konkursowych unia europejska może sfinansować do 85 proc. kosztów inwestycji. Startować po euro mogą niemal wszyscy: samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje i firmy.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.

 
 
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
Małopolska
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 
Przeskocz do głównej zawartości

O Małopolsce