Wydarzenia
 
2015-07-17
Od 12 do 14 października br., potrwa konferencja organizowana przez Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR działające przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej oraz Politechniki Krakowskiej.


2015-04-10
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, w dniu 11 kwietnia w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00, organizuje obchody Światowego Dnia Zdrowia, połączone z Dniem Otwartym Stacji. To już druga okazja dla wszystkich chętnych, aby zapoznali się z działaniami realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W tym roku zasadniczym celem organizowanego przedsięwzięcia jest promowanie szczepień ochronnych dzieci, a także zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.
2015-02-13
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie, który jest skierowany do przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego, które prowadzą edukację przedszkolną dzieci.
Zapraszamy przedszkola, które jeszcze  nie zgłosiły się do projektu!
2015-01-28
Dwie organizacje z województwa małopolskiego zostały w ubiegłym roku laureatami konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Warsztaty, konsultacje z dietetykami – to tylko niektóre ze sposobów, którymi promowano w Małopolsce zasady prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i dzieci w pierwszych latach ich życia.
2014-12-22
Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae), to bardzo groźne bakterie, których zwalczanie
jest utrudnione przez ich oporność na działania antybiotyków. Są one jedną z głównych przyczyn zgonów, zwłaszcza w grupie najmłodszych dzieci, które z uwagi na brak dojrzałości układu immunologicznego są najbardziej narażone na zachorowania wywoływane przez te bakterie.
 
 
Polecamy
Nowy rok przynosi bardzo wiele zmian jeśli chodzi o bezpłatne leczenie w przychodniach, poradniach i szpitalach. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał kontrakty w wieloma nowymi placówkami medycznymi, a dużo tych, które dotychczas leczyły w ramach funduszu, nie otrzymały kontraktów. U nas znajdziesz kompletną listę wszystkich zakontraktowanych placówek w Małopolsce.
W tym miejscu każdy Małopolanin znajdzie dokładny wykaz wszytkich uzdrowisk i sanatorów w Małopolsce, które posiadają kontrakt z Narodowym Funuduszem Zdrowia.  Informacje zawierają także telefony, adresy mailowe, strony internetowe i opis profilów leczenia w tych placówkach.
Przydatne strony
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Sfera zainteresowań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie to pomoc społeczna, polityka prorodzinna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. ROPS koordynuje również funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego, dotyczących świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się Małopolan w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Ministerstwo Zdrowia
  • Ministerstwo Zdrowia prezentuje podstawowe informacje o prawach pacjenta, informację o kolejkach na zabiegi w szpitalach, jakie prawa przysługują polskim pacjentom w Unii Europejskiej, gdzie szukać uzdrowisk.
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
  • Tutaj pacjent ma szanse na uzyskanie bezpłatnych porad prawnych. Znajdzie organizacje wspierające pacjentów, odszuka wszystkie akcje, kampanie i programy interesujące pacjentów. Dowie się o wszystkich prawnych zmianach w służbie zdrowia, a których przeczyta w przystępny sposób.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentuje informacje dotyczące między innymi wsparcia dla rodzin dziećmi, jak szukać pomocy w razie przemocy w rodzinie oraz o społecznych prawach człowieka. Oprócz tego można tu znaleźć informacje na temat nowych przepisów w zakresie pracy i polityki społecznej.
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie
  • Tutaj można znaleźć między innymi listę placówek terapii uzależnienia od alkoholu i od środków psychoaktywnych w całej Małopolsce, a także punktów informacji i o telefonach zaufania.
 
Przeskocz do głównej zawartości

Zdrowie i Rodzina