Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Podstawowym założeniem budowy regionalnego systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) jest stworzenie platformy dla zarządzania i korzystania z danych przestrzennych w szczególności z obszaru województwa małopolskiego. System jest udostępniany Partnerom projektu, czyli w praktyce jednostkom administracji publicznej oraz w przyszłości, podmiotom komercyjnym. Utworzenie jednorodnej platformy ma na celu zachowanie jednorodności, spójności oraz w szczególności aktualności bazy danych.

MIIP, jako system regionalny, wypełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE poprzez: publikację metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz ich aktualizację na serwerze katalogowym zgodnym z OGC CSW 2.0.2 i ISO Application Profile 1.0.0. , zapewnia również, na obecnym etapie rozwoju, m.in. dostęp do usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania.Małopolska z lotu ptaka
Jeśli chcesz zobaczyć nasz region z lotu ptaka wejdź do serwisu map (powyżej). Tam kliknij w kompozycje mapowe (górna, lewa strona) i wybierz ortofotomapę.

 
 


Regionalne Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z sympozjum pt .”Zasoby informacyjne i struktura regionalnych systemów informacji przestrzennej”, które odbyło się w dniach 17-18 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opracowanie dokumentuje aktywność województw w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej.


Uchwala ZPRSIP 2016


Dla zainteresowanych:
Tutaj znajdziesz historyczne mapy austro-węgierskie pochodzące z lat 1870-1880
 
Przeskocz do głównej zawartości

Obywatel