XVIII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych


17 grudnia 2015 r., godz. 12.00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Konopnickiej 26, Kraków
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Obowiązkowa rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2015 r.

Uwaga! Max. 2 osoby z danej organizacji mogą uczestniczyć w konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania  zgłoszeń w przypadku rejestracji więcej niż 2 osób z organizacji.

Informacja o spotkaniu:

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem oraz formą promocji dobrych praktyk.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą zmiany w księgowości NGO.  Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych odpowie na pytania: „Jakim podmiotem jesteśmy”, „Czy prościej znaczy lepiej?”, „Bez ksiąg handlowych – rewelacja czy udręka?”. Dodatkowo zaprezentowane zostaną zmiany w systemie oskładkowania umów cywilno-prawnych.

Na koniec ekspert w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych odniesie się do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przedstawi wynikające z nich konsekwencje dla NGO.

Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na XVIII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych połączone z uroczystością wręczenia Nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” (Kraków, ul. Konopnickiej 26).

Program MFOP

11.30    Rejestracja uczestników
12.00    Otwarcie Forum
12.05    Praktycznie o zmianach w księgowości NGO: „Jakim podmiotem jesteśmy”,
            „Czy prościej znaczy lepiej?”, „Bez ksiąg  handlowych – rewelacja czy
            udręka?”
            Rafał Pecka – Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami w organizacji
            pozarządowej
13.30    Przerwa kawowa
14.00    Zmiany w systemie oskładkowania umów cywilno-prawnych
             i ich konsekwencje dla NGO
             Rafał Pecka – Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami w organizacji
             pozarządowej
15.00    Wręczenie nagród AMICUS HOMINUM oraz KRYSZTAŁY SOLI
             Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
             Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
16.00    Lunch
16.45    Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
             – co oznacza w praktyce dla NGO?
             Łukasz Waszak – Ekspert w zakresie prawnych aspektów
            funkcjonowania organizacji pozarządowych
18.15    Zakończenie Forum

PROGRAM FORUM – DO POBRANIA

Kontakt:
Kancelaria Zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 904, 12 61 60 988, 12 61 60 537 e-mail
: ngo@umwm.pl

 
 
Rejestracja została zakończona
 
Przeskocz do głównej zawartości

Obywatel