Cyfrowy Urząd >> www.CyfrowaMalopolska.pl <<

To pilotażowy projekt udostępniania procedur urzędowych w Regionalnym Portalu Internetowym Wrota Małopolski. Powstał z myślą o zwiększeniu efektywności i przejrzystości działania administracji publicznej, związanej ze świadczeniem usług publicznych.

Cyfrowy Urząd ułatwia załatwianie spraw w urzędach administracji publicznej w Małopolsce oraz umożliwia uzyskanie na ich temat informacji. W jednym miejscu, w module Cyfrowy Urząd, zgromadzono sprawy należące do kompetencji Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Wojewódzkiego i innych urzędów administracji publicznej realizujących w Województwie Małopolskim elektroniczne procedury. Mimo, że nie we wszystkich sprawach obejdzie się bez koniecznej wizyty w urzędzie, elektroniczna forma załatwiania spraw skróci ją do minimum.

Już obecnie Cyfrowy Urząd umożliwia:

1. Realizację 128 spraw urzędowych przez Internet.
2. Wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy realizacji spraw urzędowych
3. Sprawdzanie stanu sprawy - wszystkie podmioty administracji publicznej realizujące Biuletyn Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski.
4. Możliwość podłączenia dostępnych procedur właściwym jednostkom administracji publicznej
5. Możliwość integracji z wewnętrznymi systemami obiegu dokumentów

WSZYSTKIE DOSTĘPNE W CYFROWYM URZĘDZIE PROCEDURY UDOSTĘPNIANE SĄ BEZPŁATNIE WŁAŚCIWYM JEDNOSTKOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

12
Koordynacja prac w zakresie Cyfrowego Urzędu:

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
email:
cyfrowy.umwm@umwm.pl 
tel. + 48 12 63 03 108
fax + 48 12 63 03 445
 
 
Strona główna Cyfrowego Urzędu
www.cyfrowamalopolska.pl
Sprawy wg tematów
www.cyfrowamalopolska.pl
  • Kliknij aby powiększyć
  • Kliknij aby powiększyć
 
Przeskocz do głównej zawartości

Obywatel