Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce

W ramach projektu Wrota Małopolski pod jednym adresem www.malopolska.pl/bip zamieszczone są Biuletyny Informacji Publicznej instytucji publicznych działających w Małopolsce, m.in.: 170 gmin i 18 powiatów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie oraz podmiotów administracji zespolonej, Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, Izby Celnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Związków Komunalnych Gmin.

Poszczególne serwisy BIP redagowane są samodzielnie przez jednostki, które wyraziły chęć posiadania własnego Biuletynu Informacji Publicznej. Każdy serwis BIP posiada unikalny adres internetowy. Odpowiedzialność za udostępnianie danych w poszczególnych Biuletynach Informacji Publicznej ponoszą wyłącznie do tego upoważnione w danej jednostce osoby.

Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski realizowane są na podstawie rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Tworzenie serwisów dla gmin, powiatów, jednostek Biuletynu Informacji Publicznej finansowane jest w ramach środków pochodzących z budżetu państwa a utrzymanie serwisów ze środków Województwa Małopolskiego.

Koordynacja prac w zakresie Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce:

Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
email:
bip@umwm.pl  
tel. + 48 12 63 03 108
fax + 48 12 63 03 503

 
 

Wyszukiwarka zamówień publicznych 

Wyszukiwarka zamówień publicznych umożliwia znalezienie wszystkich aktualnych ważnych ogłoszeń o zamówieniach publicznych zamieszczonych na stronach BIP podmiotów administracji publicznej Małopolski posiadających własne BIP w Portalu Wrota Małopolski. Ogłoszenia te zamieszczone są w dziale "Zamówienia publiczne i ogłoszenia" w poddziale "Zamówienia publiczne".

Wyszukiwać można ogłoszenia wg rożnych kryteriów:
- tytule
- dacie zamieszczenia
- typie przedmiotu zamówienia
- trybie zamówienia,
- miejscowosci
- powiecie

Prenumerata Zamówień publicznych

W celu ułatwienia wyszukiwania ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych na stronach poszczególnych Biuletynów Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski przygotowaliśmy dla Państwa możliwość ich otrzymywania (prenumeraty) na konto e-mail. Wystarczy wejść na stronę z formularzem i podać swoje imię, nazwisko oraz e-mail.
 
Przeskocz do głównej zawartości

Obywatel