2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNE

Współczesne wzornictwo to temat konferencji pod nazwą „2.0.11.PRZEMYSŁY KREATYWNE”, która odbędzie się w Krakowie w Muzeum Inżynierii Miejskiej 7 i 8 listopada.

Podstawowym celem konferencji jest popularyzacja problematyki związanej z dizajnem. Spotkanie to stanie się okazją do stworzenia przestrzeni umożliwiającej nawiązanie kontaktów pomiędzy projektantami a ewentualnymi zleceniodawcami i zaprezentowania potencjału twórców .
Dążymy do podjęcia debaty na temat współczesnego wzornictwa oraz projektowania dla potrzeb nowych technologii – ich znaczenia, roli, stanu
i sposobów wspierania rozwoju, a także wymiany poglądów, doświadczeń 
i dobrych praktyk pomiędzy środowiskiem projektantów, firm, które z nimi współpracują, przedstawicieli otoczenia biznesu    i administracji, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi, studentów wzornictwa
i projektowania graficznego, studentów kierunków związanych z sektorem kultury, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Tematy poruszane na konferencji ujęte są w panele, które przedstawią problematykę dizajnu w czterech aspektach:
- KREACJA A BIZNES
- PROJEKTOWANIE A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE KREATYWNYM
- WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIZAJNIE

Dzień pierwszy:
Panel I
„KREACJA A BIZNES” dotyczy zagadnień związanych z rynkowym kontekstem dizajnu: powiązań pomiędzy wzornictwem i biznesem, sposobów budowania marki i tworzenia podstaw jej sukcesu ekonomicznego.
Panel II
„PROJEKTOWANIE A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA” zostanie omówiona problematyka związana z etyką w projektowaniu, kwestiami ochrony własności intelektualnej, rejestracji wzorów i znaków towarowych.
Panel III
„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE KREATYWNYM” poświęcony jest interaktywnym aplikacjom i przemysłom gier video.

Dzień drugi
Panel IV

„WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIZAJNIE” – ten dzień zdominują prezentacje zaproszonych projektantów połączone z ekspozycją ich prac. Głos będą mieli twórcy, którzy na przykładzie własnej działalności zaprezentują jak wygląda proces tworzenia nowego produktu, model współpracy pomiędzy projektantem a konstruktorem; jakie są najnowsze trendy w dizajnie, z czego wynikają i jak ewoluują. Oprócz prezentacji multimedialnych, goście konferencji będą mogli obejrzeć przedmioty zaprojektowane przez prelegentów w specjalnie w tym celu zaaranżowanej przestrzeni ekspozycyjnej.

Dodatkowo przez cały czas trwania konferencji będzie można uzyskać poradę prawną związaną z problematyką własności intelektualnej.
Konferencja stworzy okazję do bezpośrednich rozmów z projektantami, obejrzenia ich prac, poznania przykładów dobrych praktyk stosowanych w procesie tworzenia i powstawania nowego produktu.

Na uczestników konferencji czeka wiele miłych niespodzianek. Organizatorem konferencji jest samorząd województwa małopolskiego

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja została już zamknięta.
Serdecznie zapraszamy!

Tutaj znajdziesz artykuł na temat konferencji

 
 

Polecamy
Zwiedzanie przemysłowej części Muzeum Inżynierii Miejskiej dla uczestników konferencji!
8 listopada od godziny 15.15 Dyrekcja Muzeum Inżynierii Miejskiej zaprasza uczestników konferencji do zwiedzania z przewodnikiem poprzemysłowej zabudowy siedziby muzeum – kompleksu hal zajezdni tramwajowych i garaży autobusowych, zrewaloryzowanych w ramach projektu „Kwartał św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu” z uwzględnieniem ich funkcji kulturalnej;

W ramach oprowadzania po wystawach Muzeum Inżynierii Miejskiej szczególny nacisk położony zostanie na wzornictwo przemysłowe i formy udostępnianych obiektów historycznych – eksponatów sztuki użytkowej, prezentowanych na wystawach.

Po ekspozycjach oprowadzał będzie adiunkt Muzeum Inżynierii Miejskiej pan Waldemar Brzoskwinia z Działu Techniki, Przemysłu i Inżynierii Miejskiej.

Tutaj znajdziesz szczegółowy program konferencji

Zobacz także:
Brak elementów do pokazania w tym widoku.
 
Przeskocz do głównej zawartości

Konferencja