FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE

Festiwal Zawodów w Małopolsce to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego będące elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. W latach 2012-2015 został przeprowadzony pilotaż projektu, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych  mieli możliwość udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonych bezpośrednio w szkołach. Z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 8000 uczniów. Od 2013 roku odbywają się również 3-dniowe Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów podczas, których gimnazjaliści mogą na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów.

Bazując na doświadczeniach pilotażu, od 2016 roku, Województwo Małopolskie prowadzi prace nad uruchomieniem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który będzie wdrażany przy udziale środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Jednym z komponentów projektu będzie kompleksowe wsparcie uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt zakłada utworzenie w każdym gimnazjum  w Małopolsce Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych oraz organizację regionalnych targów edukacyjnych Festiwal Zawodów .


Doradztwo zawodowe to cykl działań, których celem jest przygotowanie uczniów gimnazjów do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Skierowany jest w większości do uczniów klas III szkół gimnazjalnych Województwa Małopolskiego, którzy podczas zajęć zarówno indywidualnych jak i w grupach, zostają objęci kompleksowym wsparciem w zakresie kształtowania świadomości własnej drogi zawodowej. Wsparcie o którym mowa opiera się na trzech przesłankach: poszerzeniu wiedzy o samym sobie - poznanie siebie, wiedzy o rynku, edukacji i pracy oraz wypracowaniu podstaw umiejętności podejmowania decyzji.
Prezentacje zawodów na żywo przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Małopolskiego stanowią zwieńczenie działań z zakresu doradztwa zawodowego. W trakcie trzech dni trwania Festiwalu przedstawiane są zawody w których kształcą zarówno szkoły zawodowe jak i szkoły wyższe. Prezentacje uzupełniają przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców możliwości zatrudnienia w danym zawodzie.
Wydarzenia
select
select
select
 
 
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów 2016
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
 • Kliknij aby powiększyć
Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 2016

 
Przeskocz do głównej zawartości

Festiwal Zawodów w Małopolsce