Informacje o stronie

Realizacja prognoz

Metodyka realizacji prognozy bazuje na udostępnianym dla Politechniki Warszawskiej przez Fundację EkoPrognoza systemie prognozowania jakości powietrza – EkoPrognoza.pl. System wykorzystuje jako narzędzie obliczeniowe zaawansowany globalny model chemii troposfery GEM-AQ. Pozwala on na jednoczesne i spójne (on-line) modelowanie procesów dynamicznych, fizycznych i chemicznych w atmosferze.

Podstawą obliczeń są dane meteorologiczne oraz dane o wielkości emisji zanieczyszczeń. Obliczenia prognozy jakości powietrza dla województwa małopolskiego prowadzone są dwuetapowo. Najpierw prowadzona jest symulacja w skali globalnej, a jej wyniki wykorzystywane są jako warunki początkowe i brzegowe dla symulacji zagnieżdżonej. Drugi etap to symulacja zagnieżdżona z rozdzielczością ok. 5km w siatce obejmującej obszar o wymiarach ok. 830km x 830km, którego centrum stanowi Małopolska. Obydwie symulacje nie odbywają się jedynie na płaskiej płaszczyźnie, ale są obliczane dla 28 warstw w pionie, sięgających do 10hPa. Horyzont prognozy wynosi 75 godzin – od godziny 21:00 "wczoraj" do godziny 24:00 "pojutrze".

Formułowanie ostrzeżeń dla każdego z powiatów prowadzone jest w punktach siatki, którym przypisana została przynależność do miasta lub powiatu.

Siatka punktów modelowania w prognozach dla Małopolski

Dla miast, w których zlokalizowane są stacje monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Skawina, Sucha Beskidzka, Trzebinia, Zakopane), prowadzona jest korekta statystyczna prognozy wykorzystująca historyczne dane pomiarowe. Dane po korekcie statystycznej wykorzystywane są w wykresach stężeń na stronach tych miast i w formułowanych komunikatach. Z tego powodu mogą być one różne od sytuacji pokazanej na mapie prognozy dla województwa, ale powinny cechować się lepszą sprawdzalnością.

Model nie korzysta z bieżących danych pomiarowych ze stacji monitoringowych. Okresowo prowadzone są natomiast analizy sprawdzalności prognoz z wynikami pomiarów na stacjach monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, które są podstawą do modyfikacji parametrów modelowania w celu poprawy ich zgodności. Należy jednak pamiętać, że prognozy stanowią informację o ryzyku wystąpienia wskazanych stężeń zanieczyszczeń powietrza. Oznacza to, że tak jak prognoza pogody nie muszą się sprawdzić i mogą przewidzieć zarówno zbyt wysokie jak i zbyt niskie stężenia zanieczyszczeń.

Analiza sprawdzalności prognoz zanieczyszczenia powietrza za okres 2014-2015

Analiza sprawdzalności prognoz zanieczyszczenia powietrza za okres 2013-2014

Analiza sprawdzalności prognoz zanieczyszczenia powietrza za okres 2012-2013

Analiza sprawdzalności prognoz zanieczyszczenia powietrza za okres 2011-2012

Analiza sprawdzalności prognoz zanieczyszczenia powietrza za okres 2010-2011

Stacje pomiarowe

Dzięki współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie w serwisie na bieżąco prezentowane są dane o stężeniach zanieczyszczeń z 12 automatycznych stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza.

Lokalizacja stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska

Prezentowane dane o aktualnych stężeniach zanieczyszczeń przekazywane są bezpośrednio z punktów pomiarowych i są danymi niezweryfikowanymi. Dane te są okresowo weryfikowane zgodnie z procedurami sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Aktualne wyniki pomiarów stężeń wszystkich zanieczyszczeń oraz zweryfikowane dane historyczne dostępne są na stronie monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: monitoring.krakow.pios.gov.pl/iseo/

Prezentowane zanieczyszczenia ze stacji

 • Kraków, Al. Krasińskiego: pył PM10, pył PM2.5, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • Kraków, ul. Bujaka: pył PM10, pył PM2.5, ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki
 • Kraków, ul. Bulwarowa: pył PM10, pył PM2.5, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami: pył PM10, ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna: pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki
 • Olkusz, ul. Francesco Nullo: pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • Skawina, os. Ogrody: pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki
 • Sucha Beskidzka, ul. Handlowa: pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki
 • Trzebinia, os. Związku Walki Młodych: pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • Zakopane, ul. Sienkiewicza: pył PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
 • Szarów: ozon, dwutlenek azotu
 • Szymbark: ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki

Stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Plan działań krótkoterminowych będący częścią Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wprowadził 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

 • I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym,
 • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze ostrzegawczym,
 • III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze ostrzegawczym i nakazowym.

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczenia odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza. Wprowadzanie stopni zagrożenia odbywa się w 7 obszarach z przypisanymi im reprezentatywnymi stacjami automatycznego monitoringu powietrza.

I stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

 • pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość > 50 μg/m³ oraz
 • prognoza stężenia pyłu PM10 na obszarze reprezentatywnym dla danej stacji pomiarowej wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 50 μg/m³.

II stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

 • pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość > 200 μg/m³ lub
 • prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 200 μg/m³.

Decyzja o wprowadzeniu III stopnia zagrożenia podejmowana jest przez Wojewodę Małopolskiego lub zwołany przez niego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, w przypadku gdy:

 • stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 uzyskane z pomiarów automatycznych za poprzednią dobę przekroczyło wartość 300 μg/m³,
 • 8-godzinna średnia krocząca liczona z danych 1-godzinnych do godziny 7 włącznie dnia następnego po przekroczeniu poziomu alarmowego przekracza 260 μg/m³,
 • prognoza pogody wskazuje na utrzymywanie się (lub pogorszenie) w ciągu następnych godzin i dni niekorzystnych warunków meteorologicznych (niska prędkość wiatru, duże spadki temperatury powietrza, inwersja temperatury, brak opadów),
 • prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 200 μg/m³.

Obszary wprowadzania stopni zagrożenia

Obszar 1: Kraków

Stacje pomiarowe: Kraków, Al. Krasińskiego, Kraków, ul. Bujaka, Kraków, ul. Bulwarowa
Powiaty: Kraków

Obszar 2: Małopolska wschodnia

Stacje pomiarowe: Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami
Powiaty: Tarnów, tarnowski, bocheński, dąbrowski

Obszar 3: Małopolska południowo-wschodnia

Stacje pomiarowe: Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna
Powiaty: Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki

Obszar 4: Małopolska północna

Stacje pomiarowe: Skawina, os. Ogrody
Powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki

Obszar 5: Małopolska południowo-zachodnia

Stacje pomiarowe: Sucha Beskidzka, ul. Handlowa
Powiaty: myślenicki, suski, wadowicki

Obszar 6: Małopolska zachodnia

Stacje pomiarowe: Trzebinia, os. ZWM, Olkusz, ul. Francesco Nullo
Powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski

Obszar 7: Małopolska południowa

Stacje pomiarowe: Zakopane, ul. Kościuszki
Powiaty: nowotarski, tatrzański

Aplikacje informujące o jakości powietrza

Android

Jakośc powietrza Małopolska

autor: Boris Pavačić
www.jakoscpowietrza.com

Get it on Google Play

Kraków - zanieczyszczenia

autor: Grzegorz Głowaty
grzegorz.glowaty.net

Get it on Google Play

Smog Alert

autor: Nazar Gargol
smogalert.pl

Get it on Google Play

Zanieczyszczenie Powietrza KRK

autor: Everyday Applications
www.facebook.com/ZanieczyszczeniePowietrza

Get it on Google Play

Smok Smog

autor: ffX
smoksmog.malopolska.pl

Get it on Google Play

Kraków Smog

autor: Leftbrain
smog.krakow.pl

Get it on Google Play

Smog w Krakowie - alerty

autor: Mateusz Szafraniec
 

Get it on Google Play

SmogWatch Małopolska

autor: Mateusz Szafraniec
 

Get it on Google Play

Monitoring Powietrza

autor: Buzz Team
 

Get it on Google Play

Ekoprognoza

autor: Buzz Team
 

Get it on Google Play

Air Quality in Europe

autor: eMotionTank
www.emotiontank.com

Get it on Google Play

iOS

Smok Smog

autor: Michal Apanowicz
smoksmog.malopolska.pl

Kraków Smog

autor: Marcin Pyla
smog.krakow.pl

Air Quality in Europe

autor: eMotionTank
www.airqualitynow.eu

Windows Phone

SmokSmog

autor: Damian Kras
smoksmog.malopolska.pl

Smog

autor: thev
 

Pył

autor: pmmq
 

FirefoxOS

Smog Alert

autor: Nazar Gargol
smogalert.pl


Województwo Małopolskie

Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-534 Kraków

e-mail: powietrze@umwm.pl

Zapraszamy również na:

Projekt finansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Przeskocz do głównej zawartości

Małopolska