Kompetentny biały personel
2012-05-07 - 2012-05-11

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z myślą o potrzebach branży medycznej przygotowana została bezpłatna oferta szkoleń podnoszących i aktualizujących umiejętności językowe oraz interpersonalne. Do projektu zapraszamy mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży medycznej na terenie woj. małopolskiego i jego Pracownicy. Rekrutacja już trwa!
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży medycznej na terenie woj. małopolskiego i jego Pracownicy/e zatrudnieni/nione wyłącznie na podstawie umowy o pracę (na okres co najmniej udziału w projekcie tj. III-XII.2012 na pełen lub część etatu), których miejsce pracy zlokalizowane jest w woj. małopolskim,
Każda w/w firma będzie mogła wydelegować max 2 Pracowników/Pracownice.

JAKI JEST ZAKRES PROJEKTU?
I. Szkolenia interpersonalne
- 40h szkoleń/os.
- zakres szkoleń: Wypalenie zawodowe-stres w pracy, Zarządzanie czasem, Asertywność-jak nabrać pewności w sytuacjach zawodowych, Praca w zespole interdyscyplinarnym,Rozwiązywanie sporów i konfliktów
- szkolenia odbywają się wyłącznie w weekendy (ok. 1 w miesiącu)
- czas trwania: III - XII.2012 z przerwą wakacyjną

II. Szkolenia językowe
- 108h szkoleń/os.: język angielski lub niemiecki (bloki: jęz. ogólny, medyczny i biznesowy)
- zróżnicowane poziomy zaawansowania
- zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie (ok. 2 dni w tygodniu)
- czas trwania: III - XII.2012 z przerwą wakacyjną

Udział we wszystkich wyżej wymienionych szkoleniach jest OBOWIĄZKOWY.

JAKI JEST KOSZT UDZIAŁU W PROJEKCIE?
Udział przedsiębiorcy i jego pracowników w projekcie jest BEZPŁATNY w formie pomocy de minimis (pomoc publiczna udzielania Przedsiębiorcy jest pomocą de minimis na podstawie „Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15.12.2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz.U. Nr 239, poz. 1598 ze zm.).”)

JAKIMI METODAMI PRACUJEMY?
- prezentacje trenerskie
- dyskusje
- indywidualne ćwiczenia
- case study
- gry symulacyjne

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Zdobycie kwalifikacji i umiejętności
zwiększenie poziomu umiejętności językowych
zdobycie międzynarodowego certyfikatu językowego
rozwój i doskonalenie umiejętności zarządzania czasem oraz rozwiązywania sporów i konfliktów
zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania postaw asertywnych oraz pracy w zespole interdyscyplinarnym

Gwarantujemy:
- szkolenia prowadzone w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów i trenerów
- bezpłatny udział w projekcie w formie pomocy de minimis
- bezpłatny udział w międzynarodowym egzaminie językowym
- materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia, słownik językowy)
- zaświadczenie ukończenia projektu
- catering

Wartością dodaną dot. efektów realizacji projektu jest podniesienie jakości obsługi pacjentów oraz usprawnienie placówek sektora ochrony zdrowia, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia efektywności jednostek służby zdrowia w woj. małopolskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Okres realizacji projektu: 2.I.2012 - 31.XII.2013 r.
Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie.
Grupa docelowa: 168 osób (120 Kobiet i 48 Mężczyzn) oraz 59 mikro i 25 małych przedsiębiorstw.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.


źródło: Kompetentny biały personel
apud
FacebookWykopDiggTwitterE-mailWięcej...
 
 
.
Kompetentny biały personel
 
Przeskocz do głównej zawartości

Kalendarium